Kurumsal

Erken çocukluk dönemi çocuğun gelişiminde, kişiliğinin oturmasında, sağlıklı bir birey olarak yetişmesinde temel yapı taşlarının atıldığı kritik bir dönemdir. Çocuk yedi yaşında okula başladığında gelişiminin büyük bir kısmı tamamlamış oluyor ve eğitim için çok geç.Hayat boyu sürecek öğrenmenin temelleri ise ilk altı yaşta yani erken çocukluk döneminde atılır. Bu dönemde çocuklara iyi eğitim verilmesi ve olumlu çevre şartları sunulması çocuğun fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimini desteklemede çok önemli rol oynar. Erken çocukluk eğitimi ilk olarak aile de başlar. Aileden sonra, okul öncesi eğitim kurumları çocuğu toplumsal yaşama hazırlamada aileyi desteklemektedir. Okul öncesi eğitim kurumları; çalışan anne babaya destek olup çocuk bakıcılığı görevinin üstlendiği bir yer değil; çocukların fiziksel, sosyal, duygusal ve bilimsel gelişimlerini en sağlıklı şekilde geçirmesini, onları gelecek eğitim basamaklarına hazırlamayı, kendini ifade eden, yaratıcı yönlerini ve becerilerini ortaya koyan sosyal bir birey olarak yetişmesini ve aileyi okul öncesi eğitimi konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan eğitim kurumlarıdır. Erken çocukluk yılları gelecekteki akademik başarının temellerinin atıldığı dönemdir. Okul öncesi dönemde bilgiyi(sayıları, renkleri, harfleri) öğretmek değil, bilgiyi öğrenebilmesi için gerekli becerileri kazandırmaktır. Bu becerileri kazandırmak yerine bilgiyi öğreteyim diye çocuğu sıkmak, çocukluğunu doya doya yaşamasınına engel olmak çok yanlıştır. Bu nedenle öğretmenler, okul yöneticileri çocukları eğlendirerek, mutlu ederek nasıl bu becerileri kazandırabileceklerini eğitim programını hazırlarken düşünmeli ve ona göre programı geliştirmelidir. Genel olarak çocukta kazandırılmak istenen bu beceriler ve hedef davranışlar şöyle sıralanabilir; ·Problem çözme becerisi (problemi tespit etme, çözüm yolları bulma, en iyi çözümü seçme ve uygulama). ·Yaratıcı düşünme ve bir işi için çeşitli önerilerde bulunabilme. ·Neden-sonuç ilişkisi kurabilme ·Organize etme, planlama, hedefe ulaşabilmek için parçalara ayırma(aşamalara)becerisinin gelişimi ·Mucadele etme ve bir başladığı işi zorluklara rağmen pes etmeden devam edebilme ·Sabırlı olma ve isteklerini arzularını erteleyebilme. ·Arkadaş edinme, arkadaş ilişkilerini geliştirme ·Arkadaşlarına anlayışlı ve hoşgörülü olma ·Empati kurabilme, ·Yardımlaşma ve paylaşma duygusununun gelişmesi ·Kendi dugu ve düşüncelerini ifade edebilme ·Kendine güvenme ve sınıf karşısında çekinmeden konuşabilme, liderlik özelliğininin gelişmesi, ·Yeniliklere kolayca adopte olabilme, ·Kendine ve başarabileceğinine inanma ·Kendini değerli görme ve öz saygının ve olumlu benlik algısının gelişmesi ·Hayır demeyi öğrenmesi ·Kendi kararlarını alabilme Erken çocukluk dönemi çocuğun gelişiminde, kişiliğinin oturmasında, sağlıklı bir birey olarak yetişmesinde temel yapı taşlarının atıldığı kritik bir dönemdir. Çocuk yedi yaşında okula başladığında gelişiminin büyük bir kısmı tamamlamış oluyor ve eğitim için çok geç.Hayat boyu sürecek öğrenmenin temelleri ise ilk altı yaşta yani erken çocukluk döneminde atılır. Bu dönemde çocuklara iyi eğitim verilmesi ve olumlu çevre şartları sunulması çocuğun fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimini
desteklemede çok önemli rol oynar.

Erken çocukluk eğitimi ilk olarak aile de başlar. Aileden sonra, okul öncesi eğitim kurumları çocuğu toplumsal yaşama hazırlamada aileyi desteklemektedir. Okul öncesi eğitim kurumları; çalışan anne babaya destek olup çocuk bakıcılığı görevinin üstlendiği bir yer değil; çocukların fiziksel, sosyal, duygusal ve bilimsel gelişimlerini en sağlıklı şekilde geçirmesini, onları gelecek eğitim basamaklarına hazırlamayı, kendini ifade eden, yaratıcı yönlerini ve becerilerini ortaya koyan sosyal bir birey olarak yetişmesini ve aileyi okul öncesi eğitimi konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan eğitim kurumlarıdır.
Erken çocukluk yılları gelecekteki akademik başarının temellerinin atıldığı dönemdir. Okul öncesi dönemde bilgiyi(sayıları, renkleri, harfleri) öğretmek değil, bilgiyi öğrenebilmesi için gerekli becerileri kazandırmaktır. Bu becerileri kazandırmak yerine bilgiyi öğreteyim diye çocuğu sıkmak, çocukluğunu doya doya yaşamasınına engel olmak çok yanlıştır. Bu nedenle öğretmenler, okul yöneticileri çocukları eğlendirerek, mutlu ederek nasıl bu becerileri kazandırabileceklerini eğitim programını hazırlarken düşünmeli ve ona göre programı geliştirmelidir.

Genel olarak çocukta kazandırılmak istenen bu beceriler ve hedef davranışlar şöyle sıralanabilir;

·Problem çözme becerisi (problemi tespit etme, çözüm yolları bulma, en iyi çözümü seçme ve uygulama).

·Yaratıcı düşünme ve bir işi için çeşitli önerilerde bulunabilme.

·Neden-sonuç ilişkisi kurabilme

·Organize etme, planlama, hedefe ulaşabilmek için parçalara ayırma(aşamalara)becerisinin gelişimi

·Mucadele etme ve bir başladığı işi zorluklara rağmen pes etmeden devam edebilme

·Sabırlı olma ve isteklerini arzularını erteleyebilme.

·Arkadaş edinme, arkadaş ilişkilerini geliştirme

·Arkadaşlarına anlayışlı ve hoşgörülü olma

·Empati kurabilme,

·Yardımlaşma ve paylaşma duygusununun gelişmesi

·Kendi dugu ve düşüncelerini ifade edebilme

·Kendine güvenme ve sınıf karşısında çekinmeden konuşabilme, liderlik özelliğininin gelişmesi,

·Yeniliklere kolayca adopte olabilme,

·Kendine ve başarabileceğinine inanma

·Kendini değerli görme ve öz saygının ve olumlu benlik algısının gelişmesi

·Hayır demeyi öğrenmesi

·Kendi kararlarını alabilme

Misyonumuz

 • Milli ve ahlâki değerleri kazandırmak,
 • Öğrencilerimize okulu sevdirmek
 • Zihinsel, bedensel, duygusal, sosyal yönden gelişmelerini ve temel alışkanlıkları kazanmalarını sağlamak.
 • Kendilerini ifade edebilmelerine imkan sağlamak.
 • Yaşayarak ve gözlemleyerek öğrenmelerine fırsat vermek
 • Ülkemizin gelişmesine katkıda bulunabilecek sağlam kişilikli bireyler yetiştirmek.
 • Milli ve ahlâki değerleri kazandırmak,
 • Öğrencilerimize okulu sevdirmek
 • Zihinsel, bedensel, duygusal, sosyal yönden gelişmelerini ve temel alışkanlıkları kazanmalarını sağlamak.
 • Kendilerini ifade edebilmelerine imkan sağlamak.
 • Yaşayarak ve gözlemleyerek öğrenmelerine fırsat vermek
 • Ülkemizin gelişmesine katkıda bulunabilecek sağlam kişilikli bireyler yetiştirmek.